دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
موسسه آینه داران لقای آفتاب(آلاء)
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
فراخوان جذب مدرس ـ آذرماه ۹۳
دکتر شفیعی: ضرورت تربیت مدرس: تعامل با کشورهای خارجی
ویرایش انتخاب واحد مهرماه ۹۳ ـ بروزرسانی (۱۲)
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۴)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
 
ادامه