دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
موسسه آینه داران لقای آفتاب(آلاء)
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
ثبت نام کاردانی بهمن ۹۳ شروع شد
دکتر شفیعی: ضرورت تربیت مدرس: تعامل با کشورهای خارجی
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۴)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
ثبت نام دوره بازرسی رنگ و پوشش با مدرک معتبر
 
ادامه