دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
اتمام ثبت نام در رشته های کاردانی و کارشناسی
ساخت فیلتر نانویی یخچال در اصفهان
دکتر شفیعی: ضرورت تربیت مدرس: تعامل با کشورهای خارجی
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۴)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
 
ادامه