دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
موسسه آینه داران لقای آفتاب(آلاء)
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
دکتر شفیعی: ضرورت تربیت مدرس: تعامل با کشورهای خارجی
حذف و اضافه مهرماه ۹۳ ـ بروزرسانی (۱۱)
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۴)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
اطلاعیه مهم امور مالی برای انتخاب واحد مهرماه ۹۳
 
ادامه