دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
موسسه آینه داران لقای آفتاب(آلاء)
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۱)
انتخاب واحد مهرماه ۹۳ ـ بروزرسانی (۵)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
اطلاعیه مهم امور مالی برای انتخاب واحد مهرماه ۹۳
ثبت نام دوره بازرسی رنگ و پوشش با مدرک معتبر
 
ادامه