دسترسی سریع
سامانه مشاهده فیش حقوقی    
سامانه آموزشی سـجاد
سامانه الکترونیک پرداخت شهریه
موسسه آینه داران لقای آفتاب(آلاء)
سامانه اداری فرزین
 
ادامه
ثبت نام کاردانی و کارشناسی بهمن ۹۳ شروع شد
دکتر شفیعی: ضرورت تربیت مدرس: تعامل با کشورهای خارجی
ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ـ بروزرسانی (۴)
سرپرست دانشگاه جامع در اردبیل وضعیت آتی دانشگاه را تشریح کرد!
ثبت نام دوره بازرسی رنگ و پوشش با مدرک معتبر
 
ادامه